Drodzy klienci, 
Już w niedługim czasie nasz sklep internetowy będzie znowu działał, trwają prace. Do tego czasu można zamawiać telefonicznie lub mailowo biuro@biomaniac.pl, tel. 71 7975010.Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od umowy składanego w zwykłej formie pisemnej

 

 

 

 

……………….. …………..

(miejscowość) (data)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

BioManiac.pl Produkty Ekologiczne

Tadeusz Toczyński

ul. Komuny Paryskiej 83c

50-452 Wrocław

 

 

 

                                                                ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

 

 

Ja/My niżej podpisany/podpisani niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od

umowy zawartej dnia ……………….. o realizację zamówienia złożonego w dniu ….. za pośrednictwem Sklepu internetowego BioManiac.pl.

 

 

 

 

Podpis konsumenta(-ów)